STEP preventieve bedrijfszorg

STEP binnen
Praktijk Fyrtuoos:

Werkgevers krijgen vaak te maken met torenhoge kosten als het gaat om verzuim. Werknemers hebben te maken met gezondheidsschade door beroepsgerelateerde fysieke overbelasting.  

Samen hebben ze een gemeenschappelijk belang en de verantwoordelijkheid om verzuim en lichamelijke klachten zoveel mogelijk te beperken.

In veel beroepen vormt fysieke overbelasting een groot probleem. Verzuim is vaak langdurig en re-integratie wordt steeds moeilijker. Het voorkomen van fysieke problemen is beter dan genezen.

STEP preventieve bedrijfszorg levert maatwerk om bij elke organisatie dit doel te behalen: Werknemers worden preventief geschoold in veilig lichaamsgebruik voordat er klachten zijn. Als er fysieke klachten zijn, wordt op korte termijn een STEP-instructeur ingezet voor een individueel traject.

Met deze strategie wordt een verzuimdaling van 30% op het bestaande verzuim mbt fysieke klachten gegarandeerd. Het aanvragen van ondersteunende ESF subsidies voor de implementatie van het STEP Intern Programma “duurzame inzetbaarheid” kunnen wij voor u verzorgen.

De STEP aanpak kent 4 pijlers:

1. Onderzoek op de werkvloer. Met een BodyGuard worden de knelpunten in kaart gebracht en wordt een audit veilig lichaamsgebruik gemaakt.De BodyGuard is een in samenwerking met STEP ontwikkeld hulmiddel dat inzicht geeft in de fysieke belasting van bv rug, nek en schouder. Met de BodyGuard wordt exact gemeten hoe (on)veilig uw gebruik van rug, nek en schouder is.

Dit werkt als volgt: De BodyGuard bestaat uit een sensordraad en een kastje dat in verbinding staat met de computer. De sensor geeft oa de mate van buiging van rug en nek weer, de meest risicovolle positie voor rug of nek. (Denk bijvoorbeeld aan het vele bukken en tillen in de zorg, de bouw en de metaalsector). Wanneer de rug/nek een buiging maakt, wordt dit aan de computer doorgegeven. Deze informatie wordt in real time in een grafiek en film omgezet. De STEP-instructeur kan precies aangeven waar het misgaat, hoe dit het beste gecorrigeerd kan worden en wat het gevolg is van deze correctie.

WerkPlekAnalyseKantoor : voorlichting en scholing op de werkplek van de medewerker.

2. Groepsgewijs preventief trainen waarbij veilig lichaamsgebruik wordt aangeleerd, waardoor toekomstige klachten kunnen worden voorkomen en bij beginnende klachten direct maatregelen genomen worden. Deze groepsgewijze trainingen kunnen in verschillende modules gegeven worden.

3. Preventie In Bedrijf waarbij een STEP-instructeur op afgesproken tijden aanwezig is op de werkvloer.

4. Individuele training bij klachten kan worden ingezet bij aanwezige klachten die de werknemer niet zelf onder controle krijgt en waarbij derhalve verzuim dreigt danwel ontstaat.Bij uitval is het belangrijk dat de werknemer vanaf dag 1 veilig beweegt. Dit zal herstel en inzetbaarheid bevorderen. Na uitval is de kans op herhaling groot. Door het aanleren van veilig lichaamsgebruik wordt dit risico sterk verminderd. Indien er sprake is van bv ernstige (rug)klachten, kan de werknemer dmv borging gedurende een langere tijd gevolgd worden, ook op het werk, waardoor veilig lichaamsgebruik gestimuleerd blijft en herhaling wordt voorkomen.

CONTACT OPNEMEN

Klachten voorkomen, oplossen
of vragen over een behandeling?