Geriatrie fysiotherapie

Geriatrie fysio binnen
Praktijk Fyrtuoos:

Geriatriefysiotherapie, ofwel fysiotherapie voor kwetsbare ouderen, richt zich op 60-plussers die door ziekte of ouderdomsverschijnselen lichamelijk achteruitgaan en bedreigd worden in hun zelfstandig functioneren.

Geriatriefysiotherapeuten hebben na de basisopleiding fysiotherapie een post hbo- of masteropleiding geriatriefysiotherapie gevolgd. 

Ouderdomsgebreken

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten krijgen of minder mobiel zijn. Kort gezegd: ouderdom komt met gebreken. Dat geldt zeker voor mensen die niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezondheidsproblemen, is er de geriatriefysiotherapeut.

De fysiotherapeut behandelt ook patiënten die ouderdomsverschijnselen hebben die worden veroorzaakt door een ziekte of een aandoening. Denk hierbij aan een beroerte, dementie, een gebroken heup of Parkinson.

Specifieke kennis

De geriatriefysiotherapeut heeft specifieke kennis over ouderen en ziektebeelden. Patiënten krijgen vooral oefentherapie om zo zelfstandig en mobiel mogelijk te blijven. De fysiotherapeut adviseert en begeleidt ook gezinsleden en mantelzorgers. Hij informeert patiënten en hun naasten over het ziektebeeld, de vooruitzichten, de behandeling, de dagelijkse handelingen en hulpmiddelen.

(Info van het KNGF = koninklijk nederlads genootschap fysiotherapie)

CONTACT OPNEMEN

Klachten voorkomen, oplossen
of vragen over een behandeling?