Echo-diagnostiek

Echo-diagnostiek binnen
Praktijk Fyrtuoos:

Met behulp van MSU (Musculo Sceletal Ultrasound) wordt een echo-opname gemaakt van spieren, pezen, banden en botcontouren om de weefselconditie en eventuele schade in beeld te brengen.

Echografie van het bewegingsapparaat kan diagnostisch gebruikt worden of als evaluatiemiddel tijdens een behandelserie.

Diagnostiek

Diagnostisch als aanvulling op het fysiotherapeutisch onderzoek: (spier)scheurtjes, slijmbeurs/pees-ontstekingen en kalkafzettingen kunnen goed in beeld gebracht worden. Hierdoor ontstaat een inzicht in de mate van weefselschade en de belastbaarheid van strukturen.

Naast statische beelden kan ook het dynamisch gedrag van spieren, pezen en gewrichten tijdens een beweging zichtbaar gemaakt worden. Bewegend onderzoek kan belangrijk zijn om een inzicht te krijgen in bv het glijgedrag van pezen t.o.v. aangrenzende weefselstructuren: zo is duidelijk te krijgen of een beweging beperkt/pijnlijk is door bv een inklemming.

Als evaluatiemiddel

Met echografie kan bv gekeken worden of in welke mate spierscheuren gedurende de behandeling wel of niet zijn hersteld. De verkregen informatie bepaalt of het te volgen behandelplan wel of niet gewijzigd moet worden. Tevens zegt het iets over de prognose.

In onze praktijk wordt eveneens EPTE als behandelvorm toegepast (Echogeleide Percutane Electrolyse).

Dit is een vrij nieuwe behandelmethode voor langdurige, slecht herstellende peesklachten. Het is bedoeld om de vicieuze pijncirkel te doorbreken en wordt altijd ondersteund met speciale oefenvormen om de belastbaarheid en het natuurlijk herstel van de pees te bevorderen.

Onder echo-geleide wordt een dunne naald ingebracht, precies bij het aangedane deel van de pees. Vervolgens wordt kortdurend een elektrisch stroompje toegediend welke een aantal fysiologische herstelfunkties op gang brengt.

CONTACT OPNEMEN

Klachten voorkomen, oplossen
of vragen over een behandeling?